Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV
Icon Icon

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV

Tin tức Than khoáng sản

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV
Thứ Ba, ngày 12/03/2019

Ngày 11/3/2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV về thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Cùng dự buổi làm việc có Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật; Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn; các Ban MT, KH, ĐT, KCM, KTTC, TCNS; Giám đốc Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường và lãnh đạo chủ chốt Công ty TNHH MTV Môi trường.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Nguyễn Tất Dũng đã báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch 2019 của Công ty. Theo đó, năm 2018 Tập đoàn thay đổi cơ chế điều hành về nguồn quỹ môi trường tập trung và Công ty thực hiện tái cơ cấu nên đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, hoàn thành các dự án như Dự án Hệ thống quan trắc tự động các Trạm xử lý nước thải mỏ, Dự án đường tránh Hồ Cầu Cuốn Miếu Mỏ; đã hoàn thành quyết toán 17/21 dự án với Tập đoàn, còn 4 dự án chăm sóc cây được chuyển tiếp sáng năm 2019 vẫn bằng nguồn vốn chi phí quản lý điều hành TKV; thực hiện thi công xây lắp các công trình giao nhận thầu và thực hiện công tác vận hành các Trạm xử lý nước thải và quản lý các công trình môi trường...

Về thực hiện tái cơ cấu, từ ngày 01/10/2018, Công ty chuyển từ mô hình 2 cấp về 1 cấp, giải thể cấp xí nghiệp, hoạt động với bộ máy tổ chức gồm 12 phòng chức năng, 24 phân xưởng trực thuộc Công ty và 01 Ban quản lý dự án các công trình môi trường. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất, sáp nhập các phòng và các phân xưởng, từ ngày 02/01/2019 thực hiện mô hình tổ chức gồm 10 phòng chức năng, 15 phân xưởng và 01 Ban quản lý dự án các công trình môi trường. Số lao động đến 31/12/2018 là 1.294 người, giảm 52 người so với thời điểm trước 30/9/2018. Tổng số lao động định biên của Công ty được Tập đoàn quy định đến 01/7/2019 là 1.258 người, Công ty tiếp tục giảm tuyệt đối 36 người và tiếp tục tinh giản lao động quản lý, phụ trợ theo định biên được Tập đoàn phê duyệt.

Kế hoạch năm 2019: doanh thu 1.250 tỷ đồng; lợi nhuận 7,850 tỷ đồng; thu nhập bình quân 6,980 triệu đồng/người/tháng. Công ty đề nghị Tập đoàn giải quyết các vấn đề vướng mắc về tài chính; công tác đầu tư, phê duyệt các dự án chi phí TKV; các công trình sử dụng chi phí môi trường tập trung năm 2019 và thực hiện tái cơ cấu...

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của lãnh đạo, các Ban chuyên môn Tập đoàn và Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải kết luận, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Công ty, mặc dù khó khăn do thay đổi về cơ chế điều hành, thực hiện tái cơ cấu nhưng năm 2018 đã  hoàn thành kế hoạch SXKD, ổn định sản xuất, việc làm của người lao động. Tổng Giám đốc nhấn mạnh, các Ban chuyên môn Tập đoàn cùng với Công ty rà soát, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trong mô hình mới; các công trình môi trường và công trình khác đã thực hiện đầu tư cần rà soát, đánh giá thuộc hạng mục nào để quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả. Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư, ưu tiên tối đa cho Công ty các công trình, hạng mục về môi trường. Công ty cần phối hợp với Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường nghiên cứu đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới, vật liệu mới trong sản xuất, nâng cao chất lượng, tiến độ công tác tư vấn, thiết kế. Cùng với đó, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp lao động; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển...

                                                                                                                                                                                                          TD

Bài viết khác

Đối tác

border DT

Tranh đá quý 24h Tranh đá quý Tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý giá rẻ tại hà nội Tranh đá quý hà nội Tranh đá quý đẹp Giá tranh đá quý Bán tranh đá quý Bán tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý phong cảnh Tranh đá quý tứ quý Tranh đá quý thư pháp Tranh đá Tranh đá đẹp Thiết kế web