Tin tức than khoáng sản
Icon Icon
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Làm đường, nền khoan phục vụ công trình:
Khoan thăm đò trên mặt phục vụ khai thác năm
2024 trong ranh giới Giấy phép khai thác số
2191/GP-BTNMT ngày 30/10/2
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Làm đường, nền khoan phục vụ công trình: Khoan thăm đò trên mặt phục vụ khai thác năm 2024 trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2191/GP-BTNMT ngày 30/10/2
Time24/05/2024

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Làm đường, nền khoan phục vụ công trình:
Khoan thăm đò trên mặt phục vụ khai thác năm 2024 trong ranh giới Giấy phép khai thác số2191/GP-BTNMT ngày 30/10/2008 - Công ty than Uông Bí - TKV

Mời tham gia lựa chọn NCC: Tổ chức chương trình điều dưỡng, thăm quan, nghỉ mát cho công nhân viên, người lao động Cơ quan Công ty
Mời tham gia lựa chọn NCC: Tổ chức chương trình điều dưỡng, thăm quan, nghỉ mát cho công nhân viên, người lao động Cơ quan Công ty
Time22/05/2024

Mời tham gia lựa chọn NCC bằng hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn thực hiện gói cung cấp: Tổ chức chương trình điều dưỡng, thăm quan, nghỉ mát cho công nhân viên, người lao động Cơ quan Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Mời tham gia lựa chọn NCC thực hiện Gói cung cấp: Làm Đường, nền khoan phục vụ công trình
Mời tham gia lựa chọn NCC thực hiện Gói cung cấp: Làm Đường, nền khoan phục vụ công trình
Time20/05/2024

Mời tham gia lựa chọn NCC thực hiện Gói cung cấp: Làm Đường, nền khoan phục vụ công trình: Khoan thăm dò trên mặt phục vụ khai thác năm 2024

Thông Báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp Thi công lỗ khoan NCNB47 thuộc đề án Thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi được phép khai thác mỏ than Núi Béo thuộc phường Hà Tu, TP Hạ Long,
Thông Báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp Thi công lỗ khoan NCNB47 thuộc đề án Thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi được phép khai thác mỏ than Núi Béo thuộc phường Hà Tu, TP Hạ Long,
Time13/05/2024

Thi công lỗ khoan NCNB47 thuộc đề án Thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi được phép khai thác mỏ than Núi Béo thuộc phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo giấy phép khai thác số 148/GB-BTNMT ngày 27/5/2015

Mời tham gia lựa chọn NCC bằng hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn thực hiện gói cung cấp:
Mời tham gia lựa chọn NCC bằng hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn thực hiện gói cung cấp:
Time04/05/2024

Mời tham gia lựa chọn NCC bằng hình thức Chào hàng cạnh tran rút gọn thực hiện gói cung cấp: Thi công lỗ khoan NCBN47 thuộc Đề án thăm dò nâng bậc trữ lượng trong phạm vi được phép khai thác mỏ than Núi Béo thuộc phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo giấy phép khai thác số 1248/GP-BTNMT ngày 27/5/2015

 

1 2 3  >   >>  

Đối tác

border DT

Tranh đá quý 24h Tranh đá quý Tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý giá rẻ tại hà nội Tranh đá quý hà nội Tranh đá quý đẹp Giá tranh đá quý Bán tranh đá quý Bán tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý phong cảnh Tranh đá quý tứ quý Tranh đá quý thư pháp Tranh đá Tranh đá đẹp Thiết kế web