Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc
Icon Icon

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc

Quan hệ cổ đông

 

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán số 153/2016/GCNCP-VSD kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2016.

- Tên chứng khoán:         Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

- Mã chứng khoán:          VBG

- Mã ISIN:                       VN000000VBG5

- Mệnh giá:                      10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký:  8.600.000 cổ phiếu

                                             (Tám triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 86.000.000.000 đồng

                                              (Tám mươi sáu tỷ đồng)

- Hình thức đăng ký:         Ghi sổ

Bài viết khác

Đối tác

border DT

Tranh đá quý 24h Tranh đá quý Tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý giá rẻ tại hà nội Tranh đá quý hà nội Tranh đá quý đẹp Giá tranh đá quý Bán tranh đá quý Bán tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý phong cảnh Tranh đá quý tứ quý Tranh đá quý thư pháp Tranh đá Tranh đá đẹp Thiết kế web