Quan hệ cổ đông
Icon Icon
Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế Tp Hà Nội
Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế Tp Hà Nội
TimeThứ Tư, ngày 20/11/2019

Về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế TP Hà Nội.

 

 

Công bố thông tin về việc đã ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kêt thúc vào ngày 31/12/2019
Công bố thông tin về việc đã ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kêt thúc vào ngày 31/12/2019
TimeThứ 6 Ngày 31/05/2019

Về việc đã ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kêt thúc vào ngày 31/12/2019 của công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Xem tại đây

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
TimeThứ Bảy, ngày 20/04/2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem tại đây

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem tại đây.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2019 (cập nhật, bổ sung)
Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2019 (cập nhật, bổ sung)
TimeThứ Tư ngày 17/04/2019

 QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV NĂM 2019

Xem tại đây

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
TimeThứ Tư, ngày 03/04/2019

             Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luât;

Xem tại đây

1 2 3  >   >>  

Đối tác

border DT

Tranh đá quý 24h Tranh đá quý Tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý giá rẻ tại hà nội Tranh đá quý hà nội Tranh đá quý đẹp Giá tranh đá quý Bán tranh đá quý Bán tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý phong cảnh Tranh đá quý tứ quý Tranh đá quý thư pháp Tranh đá Tranh đá đẹp Thiết kế web