Thông Báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Icon Icon

Thông Báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quan hệ Cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (VBG)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV trân trọng thông báo và 

kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Xem tại đây

Bài viết khác

Đối tác

border DT

Tranh đá quý 24h Tranh đá quý Tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý giá rẻ tại hà nội Tranh đá quý hà nội Tranh đá quý đẹp Giá tranh đá quý Bán tranh đá quý Bán tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý phong cảnh Tranh đá quý tứ quý Tranh đá quý thư pháp Tranh đá Tranh đá đẹp Thiết kế web