Công Bố Thông Tin về việc Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019
Icon Icon

Công Bố Thông Tin

Quan hệ Cổ đông

Về việc Tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Xem bài tại đây

Bài viết khác

Đối tác

border DT

Tranh đá quý 24h Tranh đá quý Tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý giá rẻ tại hà nội Tranh đá quý hà nội Tranh đá quý đẹp Giá tranh đá quý Bán tranh đá quý Bán tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý phong cảnh Tranh đá quý tứ quý Tranh đá quý thư pháp Tranh đá Tranh đá đẹp Thiết kế web