News
Icon Icon
Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV năm 2018
Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV năm 2018
TimeThứ Ba, ngày 24/04/2018 15:53:42 PM

Ông Lê Quang Bình - Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành Đại hội.
Tham dự Đại hội có 28 cổ đông  với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.147.100 cổ phần = 94,73%.
Đại hộị đã thành công tốt đẹp. 
​Biên bản và nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí. 

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2017
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2017
Time27/06/2017 14:05:53 PM

Căn cứ nghị quyết liên tịch số 08/NQLT-GD-CĐ-ĐTNCQCT ngày 22/2/2017 của Giám đốc, Công đoàn...

Đối tác

border DT

Tranh đá quý 24h Tranh đá quý Tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý giá rẻ tại hà nội Tranh đá quý hà nội Tranh đá quý đẹp Giá tranh đá quý Bán tranh đá quý Bán tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý phong cảnh Tranh đá quý tứ quý Tranh đá quý thư pháp Tranh đá Tranh đá đẹp Thiết kế web